Iris Pahau

Ka titiro ake au ki Te Taitokerau me ngā Iwi o Te Aupōuri, Te Rarawa me Ngāti Kurī, me ōna awa, me maunga kōrero

Ka huri ake au ki Mōtītī te Motu o Ngāti Awa, ka tangi ake, ki a rātou

Ka huri ake au anō ki Taranaki maunga, ka mīharo ake

Ka tōmuri ake te titiro ki te Wanui-a-rua ki Taumarunui e noho ana au ināianei

Ko Iris Pahau ahau

Tena koutou, tena koutou, tena tatou katoa.

Iris is the Director of AWE Consultants Limited and along with her late husband (Wereta Wairakau Pahau) developed a Te Tiriti Relationship Governance Framework and Te Wairua o Te Tiriti Model of practice.  Both models advocate for organisations to work within the spirit of Te Tiriti o Waitangi where our tupuna/ancestors, both [1]Tangata Whenua and [2]Tangata Tiriti sought to establish a true partnership where dreams and aspirations of all New Zealanders can become a reality without prejudice or discrimination.

Kia tutuki ai nga wawata i tumanakotia

[1] Tangata Whenua
Generic term for Māori comprising those with mana whenua responsibilities (Māori who are tied culturally to an area by whakapapa and whose ancestors who lived and died there), together with Taura here (Māori, resident in an area, but who belong to waka and tribes from other parts of Aotearoa/New Zealand).

[2] Tangata Tiriti
Generic term to describe people whose rights to live in Aotearoa/New Zealand derive from Te Tiriti/Treaty of Waitangi and the arrangements that the Crown has established under a common rule of law, and the equity provisions of Article 3 of Te Tiriti/Treaty.